Kerstpakket belasting

Kerstpakket belasting – Denkt u er over kerstpakketten te geven? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van een fiscaal kerstpakketten belasting voordeel. Wij leggen uit wat de regels inhouden.

Indien het totaalbedrag van € 70,- (incl. BTW) per werknemer niet overschreden wordt, blijft het kerstpakket belastingvrij.
Een werkgever mag 20% eindheffing toepassen over een geschenk in natura voor zover de waarde in het economisch verkeer van de geschenken in totaal niet meer bedraagt dan € 70,- per jaar per werknemer.
Indien de waarde meer is dan € 70,- (incl. BTW) dan kunt u gebruik maken van de regeling voor kleine verstrekkingen.
Een geschenk in natura kan van alles zijn, zoals een kerstpakket (belastingvrij of met heffing), een fles wijn of een cadeaubon. Kerstpakket belasting, leuker kunnen we het niet maken!

Kerstpakket belasting; Relationele kerstpakketten: fiscaal voordeel

Wil de werkgever aan het einde van het jaar zijn relaties een geschenk toesturen, dan kan hij de verschuldigde belasting voor zijn rekening nemen door middel van eindheffing. De relaties hoeven dan geen belasting meer te betalen.
De werkgever moet een tarief van 45% toepassen als de waarde van het geschenk minder is dan 136 euro. Is de waarde meer dan € 136,- dan moet over de gehele waarde een tarief van 75% worden toegepast. Kerstpakket belasting, leuker kunnen we het niet maken!

Kerstpakketten belasting; De Nieuwe regeling:

Vanaf 2010 is er een nieuw begrip geïntroduceerd in de Loonbelasting: de werkkostenregeling.

V; Kerstpakketten en de werkkostenregeling

De werkkostenregeling houdt in hoofdregel het volgende in:
Al hetgeen u aan uw personeel betaalt in de vorm van een (kosten)vergoeding of verstrekking is onbelast, mits dit totaalbedrag lager is dan 1,4% van de totale fiscale loonsom van uw voltallige personeel. Het meerdere is bij u als werkgever met 80% eindheffing.Kerstpakket belasting, leuker kunnen we het niet maken!

Kerstpakketten fiscaal Voorbeeld:

Uw fiscale loonsom bedraagt € 5.000.000
De ruimte voor onbelaste vergoedingen/verstrekkingen is 1,4% € 70.000
U betaalt in 2010 aan uw personeel wegens vergoedingen € 100.000
Het surplus bedraagt € 30.000
Hierover betaalt u als werkgever een eindheffing ad 80% € 24.000

De Nederlandse wet wordt veelal gekenmerkt door uitzonderingsgevallen en uitzonderingsregels, zo ook nu. Naast de hoofdregel heeft de wetgever een aantal uitzondering categorieën benoemd, die aanvullend op de 1,4% vergoed mogen worden. Dit betreft vergoedingen/verstrekkingen die kwalificeren als:

  • intermediaire kosten (kosten door werknemer namens het bedrijf gemaakt);
  • gerichte vrijstellingen (bijvoorbeeld reiskosten tot € 0,19 per kilometer);
  • nihil waarderingen (bijvoorbeeld Arbo voorzieningen)

Wanneer uw kerstpakketten fiscale keuze maken?

U had de keuze om per 1 januari 2011 de overstap te maken naar deze nieuwe regeling. U kunt er ook voor kiezen om voorlopig het huidige systeem voort te zetten. Jaarlijks heeft u een nieuw keuzemoment, welke keuze u vooraf dient te maken.

Vanaf 1 januari 2014 bent u echter verplicht gebruik te maken van de werkkostenregeling.
Zoals eerder opgemerkt heeft u in het huidige algemene kostenvergoedingensysteem ook enkele plichten, waaronder het periodiek onderbouwen van vergoedingen.

Kerstpakket 2016 belasting; Wat betekent dit voor u?

U kunt uw huidige systematiek nog drie jaren voortzetten.
Het voordeel hiervan is dat er niets wijzigt, waardoor u weet waar u aan toe bent.

U neemt hiermee het risico dat u de mogelijkheid onbenut laat om op een meer eenvoudige wijze uw personeel onbelaste vergoedingen/verstrekkingen te geven. Veel specifieke voorwaarden die nu nog verbonden zijn aan bepaalde kostenvergoedingen, verdwijnen namelijk onder de werkkostenregeling.

Daarnaast biedt de forfaitaire ruimte van 1,4% in de werkkostenregeling u wellicht de mogelijkheid om extra onbelaste vergoedingen aan uw personeel te betalen. U bereikt hiermee dat u een zelfde netto bedrag aan uw werknemer doet toekomen, terwijl u dit als werkgever bruto minder kosten.
Overigens kan de overstap naar de nieuwe regeling ook nadelig voor u uitpakken. Dat kan zo zijn, indien u nu meer vergoedt en verstrekt dan de forfaitaire ruimte onbelast toelaat. In dat geval is overstappen voor u (voorlopig) waarschijnlijk niet de beste keuze.

U dient uw keuze ten aanzien van de door u gekozen systematiek voor 2011 te maken voor aanvang van het betreffende jaar, dus met betrekking tot 2011 voor 1 januari 2011.

N.B. Aan de bovenstaande informatie over uw kerstpakket belasting vrij of kerstpakketten met fiscaal voordeel kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u als werkgever de van toepassing zijnde fiscale regels goed te bestuderen

Wij adviseren u alvorens u tot het bestellen van kerstpakketten en feestgeschenken overgaat. Bezoek de site van de Belastingdienst voor meer informatie.

Kerstpakket belasting