Op dit moment werken we hard aan de nieuwe kerstpakkettencollectie 2019!

Eind Juli zal de nieuwe collectie zichtbaar zijn. We zien u dan natuurlijk graag terug!

Indien u op de hoogte gehouden wenst te worden, dan kunt u zich onder aan de pagina inschrijven op onze nieuwsbrief. U kunt zich op ieder moment weer afmelden.

 

Met vriendelijke groet,

Team Kerstpakkettenplaza.nl

Meest gestelde vragen - Algemeen

 • Hoe wordt er omgegaan met klachten? (Bedrijven)
 • Ondanks alle inspanningen die Kerstpakkettenplaza.nl verricht om alle leveringen en diensten perfect uit te voeren, gaat er helaas – gelukkig bij uitzondering - wel eens iets mis door mensenwerk, transport of gewoon pure pech met een artikel. Mocht een deelnemer aan het programma een wens tot verbetering hebben over onze producten of diensten, kunnen zij dit – bij voorkeur via e-mail – aan Kerstpakkettenplaza.nl kenbaar maken.

  Onze klantenservice beantwoordt elke binnengekomen e-mail binnen maximaal 2 werkdagen.

  Kijkt u voor meer informatie in onze Algemene Voorwaarden Bedrijven.

 • Hoe wordt er omgegaan met klachten? (Consumenten)
 • Ondanks alle inspanningen die Kerstpakkettenplaza.nl verricht om alle leveringen en diensten perfect uit te voeren, gaat er helaas – gelukkig bij uitzondering - wel eens iets mis door mensenwerk, transport of gewoon pure pech met een artikel. Mocht een deelnemer aan het programma een wens tot verbetering hebben over onze producten of diensten, kunnen zij dit – bij voorkeur via e-mail  – aan Kerstpakkettenplaza.nl kenbaar maken.

  Onze klantenservice beantwoordt elke binnengekomen e-mail binnen maximaal 2 werkdagen.

  Goed om te weten: Kerstpakkettenplaza.nl is lid van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Alle leveringen geschieden volgens de strenge kwaliteitseisen en voorwaarden die de Thuiswinkel Organisatie aan haar leden stelt. Zo bent u, en zijn uw ontvangers, gegarandeerd van een juiste afhandeling van de order. Ook bij eventuele klachten of geschillen kunnen consumenten terugvallen op deze voorwaarden. Kijkt u voor meer informatie in onze Algemene Voorwaarden Consumenten. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Het is ook mogelijk uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel via www.sgc.nl of bij het Europese Online geschillenplatform (ODR) te bereiken via http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 • Prijzen incl. BTW; Prijzen voor de consument?
 • Onze producten zijn zowel inclusief als exclusief BTW geprijsd. Als zakelijke besteller (niet BTW plichtig) gaat u uit van het exclusief BTW tarief en als consument (BTW plichtig) gaat u uit van het inclusief BTW tarief. 

 • Prijzen excl. BTW; Prijzen voor bedrijven?
 • Onze producten zijn zowel inclusief als exclusief BTW geprijsd. Als zakelijke besteller (niet BTW plichtig) gaat u uit van het exclusief BTW tarief en als consument (BTW plichtig) gaat u uit van het inclusief BTW tarief.

 • Herroepingsrecht
 • Als particulier heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping: Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Let op: ons retouradres verschilt per inpaklocatie, neem contact op met de klantenservice voor uw juiste retouradres. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Let op: het herroepingsrecht is niet van toepassing op zakelijke klanten en speciaal op maat gemaakte artikelen. • Hoe is het geregeld met de garantie?
 • De fabrieksgarantie geldt onverminderd de wettelijke rechten van u, als consument. Wettelijke garantie houdt in dat de producten moeten beantwoorden aan uw redelijke verwachtingen. Mochten de fabrieksgaranties geen uitkomst bieden, dan zorgt Kerstpakkettenplaza.nl voor een voor u passende oplossing.

  Voorwaarde is wel dat we in gelegenheid wordt gesteld de klacht te beoordelen en dat het bestelnummer bekend is.
  Om aanspraak te maken op de garantie zendt u een e-mail aan: info@kerstpakkettenplaza.nl met daarin de vermelding van het probleem. Kerstpakkettenplaza.nl zal u binnen 2 werkdagen laten weten hoe te handelen. 

  Een product kan altijd op kosten van de consument (of uw bedrijf) retour gezonden worden naar ons. Na ontvangst zal Kerstpakkettenplaza.nl kosteloos een vervangend of gerepareerd artikel zenden.

  Bekijkt u onze “Algemene Voorwaarden consumenten” of  'Algemene voorwaarden bedrijven' voor de uitgebreide toelichting.

Gecertificeerd door
Certifering kerstpakkettenplaza.nlthuiswinkel keurmerkMVOWaarborg consument en rechtE-commerce Europe TrustmarkThe Green Web Foundation
Kerstpakkettenplaza.nl 3570

Klantbeoordelingen

0-ster 1-ster 2-ster 3-ster 4-ster
8.8 10