Steun Amnesty International met uw kerstpakket!

Amnesty International is een vereniging die de naleving van mensenrechten beoogt, geheel onpartijdig en onafhankelijk. Zij richten zich daarbij met name op het recht op leven en bescherming tegen marteling, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd. Amnesty houdt zich zeer bezig met:de vrijlating van gevangenen, het voorzien in een betrouwbaar proces binnen een normale termijn voor de andere gevangenen, het stopzetten van martelingen en het toebrengen van lichamelijk letsel aan gevangenen, het afschaffen van de doodstraf en executies. Stopzetting van zware schendingen, zoals buitensporig geweld door overheden, gijzelneming en aanvallen van/op in oorlogsgebieden en tevens met schendingen van sociaal-economische rechten.Tegenwoordig ziet zij ook toe op het gedrag van gewapende verzetsbewegingen en richt ze zich op schendingen in de persoonlijke sfeer, zoals bijvoorbeeld huiselijk geweld.  

Gegevens

Postadres
Postbus 1968 
1000 BZ Amsterdam

Bezoekadres 
Keizersgracht 177 
1016 DR Amsterdam 

Telefoon: 020 – 626 44 36 
Fax: 020 – 624 08 89 

[email protected]
www.amnesty.nl

KvK: 40530953
Fiscaalnummer: 003025627