Steun het Longfonds met uw kerstpakket!

Longfonds stichting (voorheen Astma fonds) heeft ten doel het bevorderen van 1. het voorkomen van (chronische) longziekten 2. het (doen) verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een (chronische) longziekte 3. het stimuleren en financieel ondersteunen van gerelateerd wetenschappelijk onderzoek 4. fondsenwerving ten behoeve van de hiervoor genoemde doelstellingen De Astma Fonds Longpatiëntenvereniging stelt zich ten doe het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een (chronische) longziekte.

Gegevens:

Postbus 627,
3800 AP Amersfoort

033-4341212

[email protected]
www.longfonds.nl

Bankrekening:NL95INGB0000055055

Fiscaal nr.:2585674