Steun het IFAW met uw kerstpakket!

Het IFAW redt dierenlevens.

Het IFAW (International Fund for Animal Welfare) werd in 1969 opgericht om wereldwijd bedreigde dieren, populaties en leefgebieden te redden. Via projecten in meer dan veertig landen zet het IFAW zich in voor dieren in nood: honden en katten, vee en wilde dieren, maar ook dieren die als gevolg van een natuur- of milieuramp in de problemen komen.
Daarnaast zetten we ons in om populaties te redden die door wreedheden van mensen of door andere oorzaken dreigen te verdwijnen, bijvoorbeeld via onze campagne tegen de commerciële walvisjacht.

Ons staat een wereld voor ogen, waarin dieren respect en bescherming genieten.

Gegevens:

Javastraat 56
2585 AR Den Haag

T 070 – 335 50 11
F 070 – 385 09 40

[email protected]
www.ifaw.org/nederland/frontpage