Steun Stichting Kanker in Beeld met uw kerstpakket!

Stichting Kanker in Beeld ontwikkelt, faciliteert en financiert creatieve en beeldende initiatieven waarbij de verwerking van kanker centraal staat. De activiteiten zijn gericht op (ex-)kankerpatiënten en hun naasten en vinden in het hele land plaats. Creatieve expressie is een aanvullende ondersteuning en wij leveren daarmee een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven. Onze activiteiten bieden steun bij het verwerken van de ziekte, mobiliseren de eigen kracht van de patiënt, dragen bij aan het herstel van eigenwaarde en verrijken het leven van de patiënt en hun naasten. De diversiteit van onze initiatieven zijn ondergebracht in vier pijlers: Zingen voor je Leven (33 koren), Beelden voor je Leven, Spelen voor je Leven (improvisatietheater) en Schrijven voor je Leven. Zingen, toneelspelen, schilderen, boetseren of schrijven met (bond/lot)genoten geeft positieve energie, hoop, zelfvertrouwen en een sterk gevoel van saamhorigheid. Alle activiteiten worden gegeven door vakprofessionals die bekend zijn met de impact van kanker. De vakprofessionals werken vanuit een door Kanker in Beeld aangegeven raamwerk waarbij rekening wordt gehouden met de (on)mogelijkheden van de deelnemers. Bijvoorbeeld bij Zingen voor je Leven is stembevrijding een vast onderdeel. De kracht van Kanker in Beeld is ook om verbondenheid te creëren in het hele land bijvoorbeeld door regionale korendagen te organiseren.

Voor een impressie van wat zingen bij één van onze koren betekent, verwijzen wij u graag naar de volgende link. https://vimeo.com/201868923

“Als ik zing, voel ik dat ik leef. ”

Steun Stichting Kanker in Beeld met uw kerstpakket.
Kanker in Beeld is afhankelijk van de bijdragen van donaties van particulieren en fondsen.  

Gegevens Stichting Kanker in Beeld
Händellaan 6
1272 EE Huizen

www.kankerinbeeld.nl

[email protected]

085-273 83 33

IBAN: NL78 INGB 0000 0004 59 t.n.v. Stichting Kanker in Beeld.
KvK: 41216887