Steun Kerk in Actie met uw kerstpakket!

Kerk in Actie beoordeelt steunaanvragen van haar partners. Ze geven niet alleen financiële steun, maar ook zenden zij medewerkers om hulp te bieden, en dat overal op aarde. Centraal daarbij staan gelijke rechten en kansen voor iedereen. Samen met haar partnerorganisaties werken zij aan een leefbare wereld. Zowel nationaal als internationaal. Ook proberen ze het Nederlandse beleid te beïnvloeden om zo meer mensen te betrekken bij het ontwikkelingsvraagstuk. De organisatie bestaat uit een zestal programma’s, namelijk: zending, werelddiaconaat, noodhulp, Kinderen in de Knel, FairClimate, en diaconaat en werken zij met diverse andere hulporganisaties zoals de Samenwerkende Hulporganisaties(SHO) samen. 

Gegevens:

Postadres 

Postbus 456
3500 AL Utrecht

Bezoekadres 

Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht

030 880 14 56
[email protected]

IBAN: NL 89 ABNA 0457 457 457