Steun de Bijenstichting met uw kerstpakket!

Bijenstichting ‘Educatie en Advies’

Diverse wilde bijensoorten worden bedreigd en vele soorten gaan in aantal achteruit terwijl ze belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening en de voortplanting van wilde planten. Bijenstichting “Educatie & Advies” wil met voorlichting en educatie, kennis over (wilde) bijen en hommels verspreiden. Omdat voldoende en goed voedsel een belangrijke bestaansvoorwaarde is voor bijen bieden we een breed assortiment gifvrije bloemenzaden, bollen en nestelgelegenheid aan. 

Wij stimuleren of ondersteunen lokale initiatieven zoals het zaaien van voedselplanten en aanleggen van nestelgelegenheid voor wilde bijen. Ook helpen wij boeren, bedrijven en overheden bij praktijkgerichte oplossingen en het maken van een bij-vriendelijk beleid.

De Bijenstichting “Educatie & Advies” heeft de ANBI-status. Donaties en giften zijn van harte welkom en aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Gegevens:

Lindeseweg 2, 7251 NK Vorden

T 0575-469832

M [email protected]

www.bijenstichting.nl

IBAN  NL82TRIO0379712628  

KvK nr: 75436574