Steun Stichting ParkinsonFonds met uw kerstpakket!

Stichting ParkinsonFonds is een Nederlandse particuliere organisatie, bestaat sinds 1998 en initieert en financiert fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson en Parkinsonismen. De ziekte van Parkinson is een langzaam progressieve hersenaandoening waarbij een kleine groep cellen in de hersenen afsterft.
Steeds meer, ook jonge, Nederlanders worden, helaas, getroffen door de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. De oorzaak van de toename van het aantal patiënten met deze zeer ingrijpende ziekte is ondermeer te wijten aan de vergrijzing van de bevolking, omgevingsfactoren zoals pesticiden en de verbeterde diagnostiek.
Stichting ParkinsonFonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent allereerst dat elke donatie goed terechtkomt, namelijk aan het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson en Parkinsonismen.
Stichting ParkinsonFonds ontvangt geen overheidssubsidies. Al onze inkomsten zijn afkomstig uit fondsenwerving, giften, legaten en nalatenschappen.

Met een donatie aan ParkinsonFonds laat je als bedrijf zien dat je maatschappelijk betrokken bent.
Heb je vragen of wil je meer informatie, bel ons gerust via 023 5540755 of stuur ons een mailtje via [email protected] – www.parkinsonfonds.nl.