Steun Veul Diech Good met uw kerstpakket!

Stichting Veul Diech Good


Stichting Veul Diech Good heeft zonder winstoogmerk ten doel:

Om een concrete bijdrage te leveren aan het verminderen van de armoedeproblematiek in Zuid-Limburg (preventie en verzachten van armoede) en het bevorderen van het welzijn van kinderen, zieken, ouderen en gehandicapten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is of kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting heeft het hele jaar door acties om haar doelgroep te ondersteunen.

Hartelijke dank en vriendelijke groet,

Ambassadeur de heer E.G.M. Roemer, Gouverneur van Limburg

Gegevens:


Anton Vegers, voorzitter
Sponsering, PR en andere zaken: 043 – 8556832
Administratie: 043 – 8524466

Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 12.30 uur tot 16.30 uur.

www.stichtingveuldiechgood.nl

Meerstraat 6
6241 NC Bunde