Steun het Willem Alexander Kinderfonds met uw kerstpakket!

Kinderen horen niet thuis in het ziekenhuis. Toch komen ze er soms terecht. Dan hebben ze alle hulp nodig die te krijgen is. Het WAKF is er voor de vaak ernstig zieke kinderen en tieners in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Deze afdeling onderzoekt en behandelt kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar met allerlei vormen van kanker, maar is gespecialiseerd in leukemie, ernstige hartafwijkingen of chronische ziekten. Daarnaast houdt het centrum zich bezig met de intensieve zorg voor vroeggeborenen.

De artsen en verpleegkundigen van de kinderafdeling zoeken voortdurend naar nieuwe of verbeterde methoden voor behandeling en genezing. Het WAKF helpt dergelijke onderzoeken te stimuleren en ondersteunen. Daarnaast zorgt het WAKF voor verbetering van de leefomgeving op de afdeling voor zowel de kinderen als hun ouders.

Gegevens:

Postadres

Postbus 9600
2300 RC Leiden 

Bezoekadres

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

T 06 21 824 127

info@willem-alexanderkinderfonds.nl
www.willem-alexanderkinderfonds.nl