Op dit moment werken we hard aan de nieuwe kerstpakkettencollectie 2019!

Eind Juli zal de nieuwe collectie zichtbaar zijn. We zien u dan natuurlijk graag terug!

Indien u op de hoogte gehouden wenst te worden, dan kunt u zich onder aan de pagina inschrijven op onze nieuwsbrief. U kunt zich op ieder moment weer afmelden.

 

Met vriendelijke groet,

Team Kerstpakkettenplaza.nl

Platform Promotional Products

De branche van promotionele producten en diensten heeft zich verenigd in het Platform Promotional Products (PPP). Binnen deze organisatie staan imagoverbetering door verdere professionalisering, kennisvermeerdering, en belangenbehartiging centraal. PPP spitst zich toe op de behoeften en belangen van de bedrijven in de branche van promotionele producten. PPP-leden moeten o.a. ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en hun core business dient gelegen te zijn in de handel inpromotionele producten. Daarnaast verplichten zij zich tot het ondertekenen van onze code of conduct. PPP, opgericht in het najaar van 2002, telt inmiddels circa 300 leden.

PPP is een krachtige organisatie die de individuele bedrijven in de promotionele productensector verenigt. Het lidmaatschap functioneert als een keurmerk richting zakelijke afnemers en eindgebruikers. De opdrachtgever moet er vanuit kunnen gaan dat de importeur en distributeur, die lid zijn van het PPP, beschikken over alle noodzakelijke kennis en middelen voor advies en inkoop. Het feit dat men PPP-lid is, geeft aan dat men zijn vak serieus neemt en bereid is te investeren in een verdere professionalisering van zijn eigen bedrijf en van het totale vakgebied.

De branche heeft een waakhond nodig. Als het PPP zoveel bedrijven, werkgelegenheid en omzet vertegenwoordigt, vormt de branchevereniging een draagvlak en heeft de branche een stem die in Den Haag en Brussel wordt gehoord.

De basis van PPP is breed en wordt gevormd door alle partijen: importeurs, groothandelaren, producenten en tussenhandelaren. Daarnaast kunnen bedrijven met overeenkomstige specifieke belangen zich verenigen in aparte secties

De vereniging Platform Promotional Products (PPP) is een brancheorganisatie en heeft zich ten doel gesteld de belangen te behartigen van bedrijven en organisaties met als hoofdactiviteit het bedenken, inkopen, veredelen en/of vermarkten van promotionele artikelen.

De onderstaande Gedragscode is door en voor de leden ontwikkeld en bedoeld om richtlijnen voor professioneel en maatschappelijk verantwoord ondernemen te verschaffen. De vereniging moedigt individuele leden aan om hun  eigen codes op dit gebied zodanig te formuleren dat deze in overeenstemming zijn met die van het PPP.

Hierbij verklaart Kerstpakkettenplaza.nl de Gedragscode van het PPP te onderschrijven, welke onderstaand is verwoord.

Wetgeving, ethiek & integriteit

 • Wij verplichten ons minimaal te voldoen aan de van toepassing zijnde lokale en internationale wet- en regelgeving.
 • Wij zullen ons houden aan de hoogste normen van professionaliteit, ethiek en integriteit in onze zakelijke,maatschappelijke en persoonlijke activiteiten.
 • Wij zetten ons in voor het bieden van producten en diensten die op een maatschappelijk verantwoorde manier tot standzijn gekomen, en die tijdens of na gebruik geen schade veroorzaken aan mens, milieu of maatschappij.
 • Wij streven naar volledige klanttevredenheid.

Transparantie, communicatie & opleiding

 • Wij streven voor onze medewerkers naar permanente scholing om persoonlijke en carrièregroei te realiseren. De medewerkers zullen daarnaast getraind en voorgelicht worden op relevante MVO onderwerpen.
 • Wij verplichten ons om het lidmaatschap, het beleid, de programma’s en activiteiten van de vereniging PPP te ondersteunen en te bevorderen. Wij zullen (MVO) kennis delen met branchegenoten.
 • Wij verplichten ons deze Gedragscode toe te passen en deze actief binnen onze onderneming en richting onze zakenpartners uit te dragen.

Internationaal MVO beleid

 • Wij handelen met respect voor de mensenrechten, het natuurlijke milieu en de culturen van de landen waar wij of onze leveranciers zijn gevestigd.
 • Wij zijn ons er van bewust dat er in de toeleveringsketens van onze producten in zogenaamde “lage lonen landen” diverse sociale en milieuproblemen spelen, die onder meer samenhangen met lager lokale ontwikkelingsniveaus, gebrekkige lokale wetgeving en/of en een slechte handhaving van lokale wetgeving. Wij streven ernaar om deze omstandigheden –voor zover dat binnen onze invloedsfeer gebeurt- zo veel mogelijk te verbeteren.
 • Wij streven ernaar om uitsluitend samen te werken met (en producten af te nemen van) bedrijven die geen gebruik maken van dwangarbeid of kinderarbeid, die geen discriminatie toepassen en die de vrijheid van vereniging van medewerkers respecteren.
 • Wij streven naar een betere milieuzorg in de gehele productketen. Wij vragen van onze leanciers dat zij in hun productieproces en bij afvalverwerking passende maatregelen nemen om het milieu en biodiversiteit te beschermen.
 • Met ons handelen houden wij rekening met de noodzaak het milieu, de volksgezondheid en de veiligheid te beschermen.
Gecertificeerd door
Certifering kerstpakkettenplaza.nlthuiswinkel keurmerkMVOWaarborg consument en rechtE-commerce Europe TrustmarkThe Green Web Foundation
Kerstpakkettenplaza.nl 3570

Klantbeoordelingen

0-ster 1-ster 2-ster 3-ster 4-ster
8.8 10