Steun Mensen met een missie met uw kerstpakket!

Mensen met een Missie ondersteunt kleinschalige ontwikkelingsprojecten in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa vanuit de katholieke missionaire traditie. Samen met onze partners werken wij aan vrede en gerechtigheid.

Het is onze overtuiging dat het werk in deze landen bij uitstek door de mensen dáár kan worden uitgevoerd. Daarom steunen wij onze partnerorganisaties vooral financieel. Alleen op verzoek van onze partners in het Zuiden zendt Mensen met een Missie ontwikkelingswerkers uit. Bijvoorbeeld als er behoefte is aan kennis en expertise, waar de lokale organisatie zelf niet over beschikt. 

Mensen met een Missie versterkt de kracht van faith-based basisorganisaties in het Zuiden die zich inzetten voor sociale gerechtigheid. Ook draagt zij bij aan beleidsbeïnvloeding en voorlichting in Nederland. Mensen met een Missie helpt gemarginaliseerde groepen, ongeacht hun geloofsovertuiging, op te komen voor zichzelf.

Mensen met een Missie gelooft in de kracht van gemeenschappen, van mensen die solidair en georganiseerd zelf de strijd aangaan vóór sociale gerechtigheid en tegen het maatschappelijke onrecht dat zij ervaren. Mensen met een Missie onderscheidt zich van veel andere organisaties door de steun aan een sterk netwerk van lokale gemeenschappen en veelal kleine organisaties die zich inzetten voor de verandering van machtsverhoudingen. Wij investeren in mensen, niet in stenen. Veranderingen moeten van onderop, van de mensen zelf komen.

Een persoonlijke benadering, wederzijds respect en kleinschaligheid zijn voor de werkwijze van Mensen met een Missie essentieel. Aansluiten bij lokale initiatieven, daar staan we voor!

Gegevens:

Postadres

Postbus 16442
2500 BK Den Haag

Bezoekadres

Lutherse Burgwal 10
2512 CB Den Haag

070 – 31 36 700

www.mensenmeteenmissie.nl 

Vragen of meer informatie?

Bij Kerstpakkettenplaza.nl heeft u in 2024 de keuze uit meer dan 1.300 verschillende soorten kerstpakketten. Heeft u vragen over een kerstpakket of Goed doel? Of wilt u meer informatie over een product? Bel of mail gerust. Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur per e-mail via klantenservice@kerstpakkettenplaza.nl of bel naar +31 (0)24 303 1166. Wij helpen u graag!

Bekijk ook eens andere Goede Doelen, bijvoorbeeld Kerk in Actie of ZGG, ook deze Goede Doelen geeft u steun met de aankoop van kerstpakketten 2024!

Mensen met een Missie