Copyright 2024 | Kerstpakkettenplaza.nl

  • Copyright – Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kerstpakkettenplaza.nl overname van (gedeeltes) van onze website te verspreiden, publiceren of te wijzigen. Indien men schriftelijke toestemming ontvangt om een gedeelte van de website te mogen gebruiken, zal dit te allen tijde gebruikt moeten worden met de juiste bronvermelding. Daarnaast is het niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur de volledige inhoud van de website/HTML te verspreiden door middel van diskettes, cd-rom, dvd, of welk ander medium dan ook.
  • Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s.
  • Alle teksten en illustraties Copyright © 2024 Kerstpakkettenplaza.nl.
  • Diegene die zich niet houden aan bovenstaande zullen worden gemeld bij hun hosting provider. Zij zullen de content verwijderen en zullen door kerstpakkettenplaza.nl zowel strafrechtelijk als civiel worden vervolgd wegens inbreuk op het copyright, de kosten van de rechtsgang en de gevolgschade zullen wij u aansprakelijk stellen.
  • Kijk ook eens bij onze bij onze Algemene voorwaarden bedrijven en algemene voorwaarden consumenten.
  • Bekijk de volledig beschrijving van auteursrecht.
  • Mocht u teksten of delen van teksten afbeeldingen wensen te gebruiken voor eigen gebruik zowel offline als online, kunt u een schriftelijk verzoek richten aan onze klantenservice. Wij vragen u duidelijk te omschrijven wat uw wensen t.a.v. gebruik van teksten en afbeelding(en) in uw aanvraag te vermelden.
  • Alle rechten voorbehouden.
Copyright