Steun Nationaal fonds ouderen met uw kerstpakket

Het Ouderenfonds zet zich, als enige goede doel, uitsluitend in voor kwetsbare ouderen in Nederland. We betrekken ouderen weer bij de maatschappij en maken dagelijkse dingen als boodschappen doen of met een uitje meegaan – voor velen van ons heel vanzelfsprekend – ook voor hen weer toegankelijk. Onze missie hierbij is: Het helpen van ouderen in Nederland voor wie onvoldoende zorg en aandacht is vanuit de maatschappij en daarmee de kwaliteit van leven van deze groep bevorderen. Met onze activiteiten en projecten richten we ons op een aantal kerngebieden: •Bestrijden eenzaamheid •Bestrijden van armoede •Vergroten van veiligheid •Bevorderen van een goede zorg •Bevorderen van een gezonde oude dag Toekomst Het belangrijkste aandachtsgebied blijft het komende jaar het tegengaan van eenzaamheid. De groep van 1 miljoen eenzame ouderen is onvoorstelbaar groot. Met de toenemende vergrijzing neemt ook de eenzaamheid onder ouderen toe. Veel activiteiten richten we dan ook op het bevorderen van sociale contacten en zelfredzaamheid. In het jaarverslag kunt u hier meer over lezen.

Postadres:
Stichting Nationaal Ouderenfonds
Postbus 11 3980 CA Bunnik


Bezoekadres: 
Stichting Nationaal Ouderenfonds Regulierenring 2D 3981 LB Bunnik

KvK 41150459