Steun het Prins Bernhard Cultuurfonds met uw kerstpakket!

Het Prins Bernard Cultuurfonds is een groot particulier fonds in Nederland die cultuur en natuurbehoud stimuleert. Ze ondersteunen ideeën en talent door middel van financiële steun, prijzen, beurzen en opdrachten. Hierdoor worden er projecten en personen gesteund die een bijdrage leveren aan de cultuur en het natuurbehoud in Nederland. Ze subsidiëren culturele activiteiten in de breedste zin van het woord, bijvoorbeeld op het gebied van toneel, dans, letteren, monumentenzorg enz. Het Cultuurfonds kent vijf hoofdthema’s: podiumkunsten, monumentenzorg, beeldende kunst, natuurbehoud en geschiedenis en letteren. Binnen deze thema’s ondersteunt het fonds projecten en personen.
Gegevens:

Postadres

Postbus 19750
1000 GT Amsterdam

Bezoekadres

Herengracht 476
1017 CB Amsterdam
 
T 020-520 6130
F 020- 623 8499

[email protected]
www.cultuurfonds.nl

NL32INGB0000333318