Goede doel kerstpakketten

Goede doel kerstpakketten – De vraag vanuit klanten maar ook vanuit werknemers naar goede doel kerstpakketten wordt steeds groter. Uit maatschappelijk oogpunt kiezen steeds meer bedrijven voor het (deels) schenken aan een goed doel bij de keuze van een kerstpakket.

Uniek bij ons is dat u automatisch een goed doel steunt als u kerstpakketten koopt! Bij uw aanvraag kunt u aangeven welk goed doel u financieel wilt steunen. Wij geven u een voorzet uit de goede doel die aangesloten zijn bij fondsen.org en hieronder vallen vrijwel alle grote en bekende goede doelen! Uniek is ook dat u ook zelf een goed doel kunt aandragen, zoals een lokale sportvereniging of maatschappelijke actie.

Per verkocht pakket wordt er dan een vooraf bepaald bedrag per pakket aan het goede doel geschonken. Bij een kerstpakket van 35 euro is dat bijvoorbeeld 1 euro per pakket. Dit doen wij in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en deze afdracht nemen wij  geheel voor eigen rekening. Dit gaat dus niet ten koste van de prijs! Elk jaar kiezen wij zelf ook nog eens één goed doel uit waaraan wij een extra afdracht maken. Hiervoor selecteren wij drie pakketten waarvan 2 euro per pakket automatisch wordt afgedragen. U herkent deze speciale  goede doel kerstpakketten aan het 2 euro muntstuk in de foto.

We werken nauw samen met 48 gecertificeerde goede doelen, maar het is ook goed mogelijk om uw eigen goede doel te kiezen. Het is wat u wenst. Afgelopen 15 jaar hebben we op deze manier een enorm aantal goede doelen mogen ondersteunen met een bedrag van ver boven € 250.000!!

Goede doel kerstpakketten; een meerwaarde voor iedereen

Kerstpakkettenplaza.nl kiest jaarlijks een aantal speciale goede doelen. In 2016 steunt kerstpakkettenplaza.nl : Kika, Voedselbanken nederland en Natuurmonumenten door drie speciale kerstpakketten in onze huisselectie op te nemen.
Al onze Goede doelen beschikken over een CBF keurmerk of ANBI status. Het CBF is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Een van de belangrijkste taken van het CBF is het beoordelen van fondsenwervende instellingen en ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel zijn, een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing. Het kan ook een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn.

Een Goed doel met een ANBI status dient 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn.

Klik op de afbeelding en lees meer over kerstpakketten en Goede doelen!

goede doel kerstpakketten