Steun het Liliane Fonds met uw kerstpakket!

Het Liliane Fonds helpt kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Hierdoor worden hun mogelijkheden sterk vergroot en kunnen zij een actiever leven leiden en een bijdrage leveren aan de samenleving. Door middel van persoonsgerichte en kleinschalige hulp op maat helpen zij deze kinderen en bieden zij hen een betere toekomst. Indirect dragen zij door middel van voorlichting en hun acties bij aan een betere bewustwording van gehandicapten waardoor hun positie in de samenleving bevorderd wordt. Door een juiste en gerichte behandeling(revalidatie) kan de handicap verminderd worden en het kind zich verder ontwikkelen. Een recht waar ieder kind recht op heeft. Het is een humanitaire organisatie zonder specifieke geloofsovertuiging of ideologie. Hun bestedingen zijn zeer nauwkeurig bijgehouden en overzichtelijk. Zelfs de bestedingen per kind kunnen worden achterhaald. 

Gegevens:

Postadres

Havensingel 26
5211 TX ‘s-Hertogenbosch

[email protected]
www.lilianefonds.nl

T 073- 518 94 20 
0800 – 7 800 800 (gratis) 

F 073- 518 94 21

Rekeningnummer: 30.30.80.000
IBAN: NL08 RABO 0303080000
BIC: RABONL2U
KvK ‘s-Hertogenbosch: 41081480